VAKFIN KURUCUSU


Vakfın amacı: İnsanın doğumundan ölümüne kadar geçen hayat safhasının en önemsenmemiş en ağır ve güç devresi yaşlılık devresidir. Güçsüz kudretsiz ve takatsiz geçirilen bu devreye hastalık ve manevi çöküntü ile birde yoksulluk eklenmişse çekilecek acıyı tayin ve takdir kabul değildir. 


Şüphe edilmez ki toplumların medeni seviyesi yaşlılarına gösterecekleri ilgi ile mütenasiptir. Bazı göçebe toplumlar, güçsüz ve takatsiz kalmış yaşlılarını ölüme terk ederken medeni toplumlar, son günlerini rahat geçirmeleri için yaşlılarına her türlü imkanı ve vasıtayı temin ederler. 

Yaşlılara hele yoksul olanlara son günlerini rahat geçirmeleri için ortam hazırlamayı en büyük insanlık görevi sayıyorum. 

Büyük Allah’tan niyaz ve dileğim bu vakfın iyilik sever bütün insanların birleşmesi ve yardımları ile büyütülmesidir. Yaşlı, fakir ve düşkün insanların hayatlarının son devresini rahat ve huzur içinde, insan onuruna yakışır biçimde tamamlamasını diliyorum. 

İşte bu saymaya utandığım birçok sebep ile bu Vakfı tesis ediyor, yüce Allah’ımızın lütuf ve ihsan buyurduğu mallarım ve varlığımın bir kısmını bu gayeye tahsis ediyorum. 

Biliyorum ki bu vakıf yaşlılara arzu edilen imkanları hazırlamaya yeterli olmayacaktır. Ancak az da olsa faydalı olur ve örnek teşkil ederse bu benim mutluluğum olacaktır.