AMACIMIZ;

Fakir, yoksul, miskin, düşkün olan yaşlı insanları din, mezhep, cins ve ırk farkı gözetmeden bakmak, korumak ve hallerini iyileştirmek, tedavi etmek, barındırmak, ve son yaşlarında ve durumlarında yapılması mümkün olan bütün yardımları yapmaktır.

Bunlar için :

A.    Huzurevleri adı ile fakir, yoksul, miskin, düşkünler için barınma yerleri yapmak ve yaptırmak,

B.    Fakir, yoksul, miskin, düşkünlere barınma yerlerinde bakmak, tedavi etmek ve mümkün derecede bütün ihtiyaçlarını görmek ve cevap vermeye çalışmak,

C.    İmkan bulunduğu takdirde barınma yerlerinde hastane yapmak, hastaları(hasta olanları)tedavi etmek,

D.    Barınma yerlerinde mescit ve kitaplık ve toplantı yeri gibi yerleri de yapmak ve buraları işletmek,

E.    Fakir, yoksul, miskin ve düşkün olanların herhangi bir şekilde güçleri yetebildiği nisbette çalışabilmelerini temin ve bunların emeklerinden faydalanabilmek için gerekli tesisleri de kurmak ve işletmek ve bu surette fakirlerin haysiyetlerini incitmeden (biz burada kendi emeğimizle kalıyoruz)kanaatini vermeye çalışmak,

F.    Yaşlı ve fakir maddi durumu müsait olup da kendilerine bakılmasını isteyen kimseleri de ücretle barınma yerlerine kabul ederek aynı şartlarla bakmak,

G.    Yukarıdaki gayelerle doğrudan veya dolayısıyla ilgili olan bütün işleri yapmak, tesisleri kurmak ve işletmek,

H.    Başka hayırsever kimseler tarafından bu Yardım ve İyilik Vakfına doğrudan doğruya veya dolayısıyla yapılacak bütün vakıfları kabul etmek ve bu şartlar dairesinde bu vakıfları da işletmek,

İ.    Vakfın yararına görüldüğü takdirde ihtilaflı gayrimenkulleri ihtilafları ile vakfa almak, kabul etmek ve ihtilaflarını halle çalışarak vakfı varlığını arttırmak.