Mersin Yardım ve İyilik Vakfı

Fakir, yoksul, miskin, düşkün olan yaşlı insanları din, mezhep, cins ve ırk farkı gözetmeden bakmak, korumak ve hallerini iyileştirmek, tedavi etmek, barındırmak, ve son yaşlarında ve durumlarında yapılması mümkün olan bütün yardımları yapmaktır.

Detaylar için tıklayın